- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - https://bmgolestan.ir -

بازدید نمایندگان گرگان از روند اجرای طرح هادی روستای اصفهانکلاته

 

نمایندگان مردم شریف شهرستان های گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در دومین روز کاری از سال جدید با همراهی مدیرکل بنیاد مسکن استان، معاون عمران روستایی، مدیر بنیاد مسکن شهرستان و بخشدار مرکزی گرگان از طرح هادی روستای اصفهانکلاته بازدید کردند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان در خلال این بازدید با تبریک سال نو ابراز داشت: اجرای ۱۴۰۰ متر طول جوی و ۲۴۰ متر طول کانال، جابجایی ۱۰۰۰ متر طول شبکه برق، اجرای ۶۲۰۰ متر مربع زیرسازی و آسفالت، اجرای ۸۰۰ متر مربع پیاده رو سازی و ۵۵ متر مربع جداره سازی از اقدامات بنیاد در روستای اصفهانکلاته است که با اعتبار ۹۸۱ میلیون تومان اجرا شده است.

آقای حسینی افزود: برای ادامه و تکمیل طرح هادی این روستا ۲۶۲ میلیون تومان دیگر تخصیص داده شده است که عملیات اجرایی آن از چند روز دیگر آغاز خواهد شد.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان