- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - https://bmgolestan.ir -

معابر روستای توماجلر چارقلی آسفالت شد

 

آقای حیدری، مدیر بنیاد مسکن شهرستان بندرترکمن و گمیشان از اجرای عملیات آسفالت معابر روستای توماجلر چارقلی از توابع شهرستان گمیشان به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع از محل اعتبارات ماده ۱۰ و در قالب اجرای طرح هادی خبر داد.