- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - https://bmgolestan.ir -

معابر روستای پیچک محله آسفالت شد

مهندس عزالاسلامی، سرپرست بنیاد مسکن شهرستان علی آباد کتول از اجرای عملیات آسفالت معابر روستای پیچک محله به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع از محل اعتبارات ملی خبر داد