فنی و برنامه ریزی

گروه فنی و برنامه‌ریزی مسکن شهری
این گروه به منظور شناسایی پتانسیل‌ها و تعریف طرح‌های مسکن شهری در نقاط مختلف استان تشکیل گریده، و عمده وظایف آن به شرح ذیل می باشد :
۱- پیشنهاد و تدوین برنامه های سالیانه، میان مدت و بلند مدت حوزه مسکن شهری.
۲- بررسی و تحلیل وضعیت مسکن به تفکیک شهرستان
۳- بررسی، تحلیل و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرحهای مسکن شهری و تهیه طرح توجیه اقتصادی پروژه‌ها
۴- شناسایی و تامین منابع مالی طرح‌های مسکن شهری.
۵- انجام مطالعه بر روی روشهای جدید طراحی و فناوری نوین و طرح‌های جدید ساخت و ساز مسکن.
۶- ارزیابی مشاوران کارآمد و انعقاد قرارداد با آنان و پیگیری تهیه طرح و تصویب آنها.
۷- تهیه نقشه‌ها و تصویب طرح‌های ساختمان‌های اداری بنیاد و شهرستانها.
۸- پس از تعریف پروژه، هدایت پروژه تا مرحله برگزاری مناقصه و واگذاری آن به پیمانکار ذیصلاح .
۹- برآورد اولیه ساخت و تهیه برنامه زمانبندی پروژه‌ها
۱۰- تکمیل فرمهای مقایسه‌ای منابع و مصارف به صورت هر سه ماه یک بار  • گرگان، میدان بسیج، سایت اداری استانداری
  • تلفن تماس: 2-32480281 017
  • نمابر: 32480280 017
  • سامانه پیامکی: 100000100100
  • پست الکترونیکی: info@bmgolestan.ir

© تمامی حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان می باشد.