- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - http://bmgolestan.ir -

اختصاص ۳ هزار سهمیه جدید بازسازی به استان گلستان

 

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، ۳ هزار سهمیه جدید منازل تعمیری آسیب دیده از سیل تا پایان مهر بازسازی می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان با اعلام این خبر گفت : در مرحله اول منازل تعمیری بیش از ۱۰ هزار واحد با اعتبار ۱۰۵ میلیارد تومان تکمیل و تحویل داده شد ۳ هزار واحد سهمیه جدید نیز تا پایان مهرماه تحویل می شود.
محمد تقی زمانی نژاد با اشاره به روند بازسازی منازل احداثی گفت : بیش از ۹۵ درصد معرفی به بانک و بیش از ۱۹ هزار پرونده انعقاد قرارداد انجام شده است، ۵۲۵۰ واحد پی کنی ، ۴هزار واحد اجرای فونداسیون، ۲۴۰۰ واحد اسکلت و نزدیک هزار واحد اجرای سقف داشتیم.

 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان