- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - http://bmgolestan.ir -

دیدار معاونین و مدیران ستادی بنیاد مسکن استان با مدیرکل محترم به مناسبت دهه حساب ۱۰۰

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، معاونین و مدیران ستادی بنیاد مسکن استان به مناسبت سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ و تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با مدیرکل محترم دیدار و گفتگو کردند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان در این جلسه ضمن تبریک فرار سیدن دهه مبارک حساب ۱۰۰، تلاش و کوشش کلیه همکاران را رمز ماندگاری و موفقیت بنیاد مسکن استان دانستند و برنامه های سال ۹۸ بنیاد مکسن استان را تشریح کردند.

معاونین بنیاد مسکن استان نیز در این جلسه ضمن تبریک دهه حساب ۱۰۰، برنامه ها ی سالجاری خودر اتشریح و بر تحقق برنامه ریزیهای صورت گرفته برای سالجاری تاکید کردند.

 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان