- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - http://bmgolestan.ir -

برگزاری جلسات کمیته کارشناسی بازنگری طرح های هادی روستایی

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، جلسه کمیته کارشناسی بازنگری طرح های هادی روستایی با حضور معاون عمران روستایی، مدیران تعدادی از شعب بنیاد مسکن استان، نمایندگان و کارشناسان ادارات مرتبط و مشاوران طرح ها برگزار گردید .

لازم به ذکر است از ابتدای سال ۹۷ تا کنون ۳۴ جلسه کمیته کارشناسی بازنگری و مغایرتهای طرح های هادی روستایی و ۱۰ جلسه کمیته تصویب طرح ها برگزار گردیده است.