- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - http://bmgolestan.ir -

پایان طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی در استان گلستان

 

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، مهندس حق بین، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیادمسکن استان و دبیر طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی سال ۹۷ از اتمام این طرح در استان گلستان خبر داد.

ایشان ضمن تشکر از همکاری خوب مردم، دهیاران ، بخشداران و فرمانداران شهرستانهای استان، از ماموران آمارگیر و بازبینان مستقر در ستاد آمارگیری تقدیر و تشکر ویژه کردند.

لازم به ذکر است طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی سال ۹۷ از ۲۱ مهرماه در ۲۸۴ روستای استان و ۷ هزار و ۶۱۹ واحد مسکونی روستایی برگزار گردید.