- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - http://bmgolestan.ir -

جلسه با بانک عامل پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، با همت مدیر بنیاد مسکن شهرستان مینودشت و گالیکش، جلسه ای با محوریت فرماندار شهرستان گالیکش آقای خسروی و مدیر بانک مسکن شهرستان در خصوص پیگیری و تسریع در پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی واحد های روستایی در فرمانداری شهرستان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس رشیدیان گزارشی از اجرای و مزایای طرح ویژه بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی و تعداد سهمیه در سطح شهرستان ارائه دادند.

در ادامه فرماندار شهرستان ضمن تقدیر از زحمات مجموعه بنیاد مسکن بویژه در بحث مقاوم سازی واحدهای روستایی و ضرورت آن، مدیر بانک مسکن شهرستان بعنوان بانک عامل پرداخت این تسهیلات را مکلف به اجرای تعهدات فی مابین و تسهیل در روند اخذ این تسهیلات بویژه ضمانت ها نمودند .