- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - http://bmgolestan.ir -

بازدید از واحدهای در حال احداث خانواده های دارای دو معلول

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، آقای مهندس سهرابی، مدیرکل مسکن روستایی و مهندس رشتیان، مدیرکل نظارت و ارزیابی معاونت بازسازی و مسکن روستایی دفتر مرکزی بنیاد با همراهی مهندس حق بین، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان از تعدادی از واحدهای مسکن روستایی (طرح ویژه بهسازی و نوسازی و طرح تامین مسکن خانواده های دارای دو یا چند عضو معلول) در شهرستان علی آباد بازدید نمودند.

در ابتدای این بازدیدها مهندس جعفری، سرپرست بنیاد مسکن شهرستان علی آباد گزارشی از روند اجرای این طرح در شهرستان ارائه کردند.

در ادامه مدعوین از واحدهای احداثی در روستاهای مهدی آباد، عباس آباد، ریگ چشمه، چلی سفلی، بهلکه نفس، چه جا و شیرنگ بازدید نمودند.

مدعوین در خلال این بازدیدها راهکارهایی جهت تسریع در روند احداث واحدها  ارائه و از تلاشهای همکاران استان تقدیر کردند.

لازم به ذکر است در استان گلستان ۱۲۹ خانواده دارای دو معلول روستایی و ۹۴ خانواده دارای دو معلول شهری وجود دارد.