- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - http://bmgolestan.ir -

بازدید سرپرست معاونت مسکن شهری از ساختمان اداری و زمینهای بنیاد مسکن کلاله

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، آقای مهندس عسگری زیارتی، سرپرست معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن استان باتفاق کارشناسان این معاونت و با همراهی مهندس حسینی، مدیر بنیاد مسکن شهرستان کلاله از ساختمان اداری در حال احداث و همچنین روستاهای اجن بلوک و صوفیان بازدید نمودند.

مهندس عسگری هدف از این بازدیدها را برسی پیشرفت فیزیکی ساختمان اداری در حال احداث بنیاد در شهرستان و برسی روند اجرایی آن و همچنین بازدید از ظرفیت و پتانسیل روستاهای اجن بلوک و صوفیان جهت مطالعه در خصوص احداث پروژه های روستا شهر دانستند.

لازم به ذکر است که فاز اول پروژه روستا – شهر در استان گلستان هم اکنون در روستای توران فارس در قالب ۸۷ واحد در حال احداث می باشد که واحدهای این پروژه از ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات مسکن روستایی با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله برخوردارند.