- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - http://bmgolestan.ir -

برگزاری دوره آموزش فرهنگی در اداره کل بنیاد مسکن استان گلستان

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، در راستای ارتقاء معلومات و سطح فرهنگی کارکنان بنیاد مسکن استان، دوره های آموزش فرهنگی با حضور مهندس زمانی نژاد، مدیرکل بنیاد مسکن استان، معاونین بنیاد و کلیه همکاران در محل نمازخانه بنیاد مسکن استان برگزار گردید.

در این دوره آموزشی که توسط آقای حکیمی، از اساتید حوزه و دانشگاه ارائه گردید، مباحثی چون تعلیم و تربیت، تحکیم  بنیانهای خانواده، آداب زندگی و … بحث گردید.