- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - http://bmgolestan.ir -

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه ساخت و ساز مسکن روستایی (نظام فنی)

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، جلسه آموزشی – توجیهی سامانه ساخت و ساز مسکن روستایی ( نظام فنی ) با حضور مهندس آزرمی، کارشناس محترم نظام فنی روستایی دفتر مرکزی بنیاد در محل سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید.

در این جلسه توجیهی که با حضور مهندس حق بین، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان، کارشناسان این معاونت و شعب استان و تعدادی از همکاران حوزه مالی و عمران روستایی بنیاد برگزار گردید، تمامی آیتم های مربوط به ثبت و کنترل مشخصات اعضای نظام فنی روستایی استان و متقاضیان احداث مسکن روستایی در سامانه نظام فنی تشریح شد و در خصوص موارد مشترک فیمابین حوزه های مسکن و عمران روستایی و مالی سامانه بحث و تبادل نظر گردید.