- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - http://bmgolestan.ir -

بازدید مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان از روستای کچیک شهرستان مراوه تپه

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، مهندس مقدم، مدیر کل مدیریت بحران استانداری گلستان، مهندس حق بین، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و آقای تاجی، فرماندار و مهندس صابری، مدیر بنیاد مسکن شهرستان مراوه تپه از روستای کچیک بازدید کردند.

این بازدید در جهت پیگیری روند خدمات رسانی به روستا و بررسی برخی از مشکلات اهالی صورت گرفت.

روستای کچیک از توابع بخش گلیداغ و در طرح ایمن سازی روستا قرار دارد .