- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - http://bmgolestan.ir -

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان مراوه تپه

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان مراوه تپه با حضور مهندس مقدم، مدیر کل مدیریت بحران استان، مهندس حق بین، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و جمعی از مدیران شهرستانی در روستای اوچران بخش گلیداغ برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا آقای تاجی، فرماندار شهرستان مراوه تپه ضمن خیر مقدم عنوان نمودن که ۲۲ روستا از پنجاه روستای در معرض خطر استان در شهرستان مراوه تپه قراردارد که قطعا برای برخی از این روستاها مطالعات مجدد ضروری به نظر میرسد.

در ادامه مهندس حق بین در خصوص زمین لغزش اتفاق افتاده در روستای اوچران و گزارش اولیه پژوهشکده سوانح طبیعی، توضیحاتی ارایه نمودند و با اشاره به سفر مهندس مهدیان، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور عنوان نمودند مطالعات مجدد روستاهای قپان علیا، قپان سفلی و چاتال در حال انجام بوده که در آینده ای نزدیک جهت ارایه به مراجع رسمی استان آماده خواهد گردید.

همچنین آقای مهندس مقدم ضمن تشکر از فعالیت های بنیاد مسکن استان به بیان معظلات جا به جایی برخی روستاها پرداخته و در مرحله اول خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر مردم، شوراها و دهیاران در خصوص پیشگیری از انسداد آبراهه های طبیعی در روستاها شدند که انسداد این آبراهه ها باعث برخی مخاطرات طبیعی خواهد شد.