- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - http://bmgolestan.ir -

بازدید مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری از پروژه های بنیاد مسکن گرگان

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، آقای مهندس سمیعی، مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان باتفاق آقای شهرآبادی، بخشدار مرکزی گرگان از اجرای پروژه های طرح هادی در روستاهای قلندرمحله و حیدر آباد بازدید نمودند.
آقای خسروی، مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای گرگان و آق قلا در این بازدید گزارش جامعی از روند اجرای طرح هادی در سطح روستاهای شهرستان ارائه نمودند.
آقای مهندس سمیعی نیز در این بازدید ضمن تشکر از خدمات بنیاد مسکن در سطح روستاها، خواستار تسریع در رونداجرای طرح های هادی با مشارکت فعال دهیاران شدند.