- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - http://bmgolestan.ir -

برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری از وقوع جرم در خصوص منابع طبیعی و انفال

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، جلسه کارگروه پیشگیری از وقوع جرم در خصوص منابع طبیعی و انفال به میزبانی بنیاد مسکن استان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور آقای شعبانی- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مهندس زمانی نژاد- مدیرکل بنیاد مسکن استان، مدیرکل محترم و معاون حفاظت منابع طبیعی استان، مدیر محترم امور اراضی استان، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان و نمایندگان محیط زیست استان، امور آب، شیلات و استانداری گلستان برگزار گردید، در ارتباط با تصرفات اراضی در عرصه های منابع ملی، اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی مسکن و نحوه برخورد با متصرفین در اراضی واگذار شده به بنیاد مسکن استان و تسریع در رسیدگی به پرونده های تخلفات و تصرفات، رعایت حریم رودخانه ها در ارائه خدمات زیربنایی، ساخت و سازهای غیر مجاز بحث و تبادل نظر گردید.