- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - http://bmgolestan.ir -

مستندات اجرای اسکلت و دیوارچینی روستا شهر چاپقلی

دانلود اسناد چاپاقلی