- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان - http://bmgolestan.ir -

اجرای اسکلت و دیوارچینی ۱۵ واحدی مسکونی روستا و شهر چنارلی

دانلود اسناد مناقصه