فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی

مناقصه عمومی دو مرحله ای

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دریافت اسناد جهت شرکت در مناقصه با مشخصات ذیل دعوت به عمل می آورد

 

۱- موضوع مناقصه :

تکمیل ۱۴۰ واحد مسکونی در قطعه زمینی به مساحت ۵۹۷۰ مترمربع واقع در شهر علی آباد کوچه جنب فرمانداری تا مرحله کلید تحویل از طریق سرمایه گذاری مشارکتی

۲-برآورد اولیه : 

برآورد اولیه به مبلغ ۷۰/۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال  (مبلغ تضمین : ۲/۳۰۲/۱۰۰/۰۰ )

تضمین شرکت در مناقصه باید به یکی از صورت های مشروحه زیر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:       

   الف– ضمانتنامه بانکی

 ب-وجه نقد به حساب شماره ۰۲۰۱۱۶۴۹۷۱۰۰۳  بانک ملی شعبه شهید بهشتی  به نام بنیاد مسکن استان گلستان

۳- رشته و گروه پیمانکار : دارای رتبه در زمینه ابنیه و ساختمان از سازمان برنامه و بودجه

۴- تاریخ فروش اسناد :  تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

۵- آخرین مهلت تحویل اسناد : سه شنبه  ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

۶- تاریخ بازگشایی پاکات: پنجشنبه  ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

۷- طریقه دریافت اسناد :

از طریق مراجعه به آدرس گرگان – میدان بسیج – سایت اداری – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  استان گلستان- طبقه اول – امور قراردادها

۸- قیمت اسناد مناقصه : ۵۰۰/۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) است که باید به حساب شماره ۰۲۰۱۱۶۴۹۷۱۰۰۳ بانک ملی شعبه شهید بهشتی به نام بنیاد مسکن استان گلستان واریز شود.

تلفن تماس: ۰۱۷۳۲۴۸۰۲۸۱ داخلی ۱۳۲

   • گرگان، میدان بسیج، سایت اداری استانداری
  • تلفن تماس: 2-32480281 017
  • نمابر: 32480280 017
  • سامانه پیامکی: 100000100100
  • پست الکترونیکی: info@bmgolestan.ir

© تمامی حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان می باشد.